Dự án

Thiết bị cho ngành công nghiệp thuộc tập đoàn SIBA

Hệ thống lồng chuồng cho trang trại heo miền Bắc

SIBA GROUP triển khai lắp đặt silo chứa gạo cho nhà máy chế biến gạo xuất khẩu

SIBA GROUP bàn giao công trình đưa vào sử dụng "Dự án nhà kèo thép cho trung tâm heo giống Phú Yên"

Gia công lồng chuồng heo

Hệ thống lồng chuồng cho Trung tâm heo giống

Sản xuất khung chuồng heo cho nhà kèo thép trang trại heo Tây Ninh

Dự án lồng chuồng heo thịt ở Đông Nam Bộ

Dự án nhà kèo thép lợn giống

Nhà kèo thép cho trung tâm heo giống

Nhà kèo thép cho trung tâm heo thịt Tây Ninh

Nhà kèo thép cho trang trại heo ở Phú Yên

Nhà kèo thép cho trang trại heo ở Nam Trung Bộ