Hệ thống Silo trữ hạt - gạo loại vuông

Hệ thống Silo trữ hạt - gạo loại vuông

Silo hình hộp chứa hạt, nông sản

Silo hình hộp có kết cấu vững chắc, không hạn chế chiều cao, chịu được lực khi có va chạm.Ứng dụng rất phổ biến trong nhiều lĩnh vực, phù hợp chứa ...