Hệ thống Silo gạo loại tròn

Hệ thống Silo gạo loại tròn

Hệ thống Silo sấy trữ lúa gạo

Hệ thống Silo trữ lúa cho Nhà máy xay xát gạoToàn bộ hệ thống xử lý và lưu trữ bao gồm giải pháp vận chuyển lúa từ xà lan, làm sạch, silo chứa trung gian ...