Khung, lồng chuồng

Khung, lồng chuồng

Nhà kèo thép cho trang trại heo

SIBA Group chuyên cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm tư vấn thiết kế, sản xuất lắp đặt Kết cấu thép - Nhà thép tiền chế cho các khu trang trại chăn nuôi, ...

Lồng chuồng heo cai sữa và heo thành phẩm

SIBA Group sử dụng phương pháp gia công cắt, đục, chấn, bẻ, uốn góc cực kỳ chính xác, đáp ứng được tiêu chuẩn

Lồng chuồng heo nái đẻ

Chuồng heo đẻ là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong trang trại heo, bởi vì đây là nơi sinh ra hiệu quả sản xuất và lợi nhuận cho doanh nghiệp. ...